Pożyczki online nawet
#60000 zł rata od 10 zł

Pożyczki online na raty to błyskawiczna decyzja,
pieniądze na koncie lub czekiem GIRO nawet na 9 lat

pożyczki online yolo
KWOTA

3000 zł

RATA

od 137 zł

7 min Pożyczka w 7 min nawet na 9 lat
pożyczki online monedo now
KWOTA

20000 zł

RATA

od 280,87 zł

5 min Natychmiastowa decyzja pożyczkowa, od 18 roku życia
pożyczki online profi credit
KWOTA

25000 zł

RATA

od 37 zł

15 min. Decyzja do 15 min, minimum formalności
pożyczki online kasa tak
KWOTA

15000 zł

RATA

od 202,29 zł

5 min Pieniądze na koncie już w 5min
pożyczki online super grosz
KWOTA

15000 zł

RATA

od 342,28 zł

WEŹ POŻYCZKĘ
GIRO Nie wymagane konto bankowe, można odebrać na poczcie
pożyczki online vippo
KWOTA

6000 zł

rata

od 238,23 zł

15 min. Błyskawiczna decyzja online
pożyczki online ekspres kasa
KWOTA

15000 zł

RATA

od 202,29 zł


15 min. Nawet 5000 zł na 4 lata w ciągu 15 min. na koncie
pożyczki online wonga
KWOTA

10000 zł

RATA

od 10,29 zł

0 zł Bezkosztowa przerwa w spłacaniu
pożyczki online assa
KWOTA

5000 zł

RATA

118,60 zł

GIRO Nie wymagane konto bankowe, można odebrać na poczcie
pożyczki online hapi pożyczki
KWOTA

15000 zł

rata

od 91,74 zł

5 min. Weź pieniądze w 5 min., spłacaj dopiero za 2 miesiące
pożyczki online smartney
KWOTA

nawet 60000 zł

rata

od 77,83 zł

15 min. Nawet 30000 zł na 50 miesięcy w ciągu 15 min. na koncie
pożyczki online feniko
KWOTA

2000 zł

rata

od 60,38 zł

GIRO 5 min. Pieniądze od zaraz, z czekiem GIRO
logo yolo
7 minRozpatrzenie wniosku w 7 min.
KWOTA:

3000 zł

RATA:

od 137 zł

Pożyczka nawet do 9 lat

logo monedo now
5 minSzybkie rozpatrzenie wniosku
KWOTA:

20000 zł

RATA:

od 280,87 zł

Możesz mieć już ukończone 18 lat, aby dostać pożyczkę

profi credit
15 min.Decyzja pożyczkowa w 5 min.
KWOTA:

25000 zł

RATA:

od 37 zł

logo kasa tak
5 minPrzelew na konto już w 5 min.
KWOTA:

15000 zł

RATA:

od 202,29 zł

logo super grosz
GIROCzek GIRO lub przelew na konto
KWOTA:

15000 zł

RATA:

od 342,28 zł

logo vippo
15 min.Błyskawiczna decyzja online
KWOTA:

6000 zł

RATA:

238,23 zł

logo ekspres kasa
15 min.Przelew na konto już w 15 min.
KWOTA:

15000 zł

RATA:

od 202,29 zł

logo wonga
0 złBardzo niskie opłaty, bezkosztowa przerwa w spłacaniu .
KWOTA:

10000 zł

RATA:

od 10,29 zł

logo assa
GIROCzek GIRO lub przelew na konto.
KWOTA:

5000 zł

RATA:

od 118,60 zł

logi hapi pożyczki
5 min.Wypłata gotówki na konto już w 5 min.
KWOTA:

15000 zł

RATA:

od 91,74 zł

logo smartney
15 min.Wypłata gotówki na konto w 15 min.
KWOTA:

nawet 60000 zł

RATA:

od 77,83 zł

logo feniko
GIRO 5 min.Czek GIRO lub przelew na konto od zaraz
KWOTA:

2000 zł

RATA:

od 60,38 zł

Pożyczki online potrzebne od zaraz

Pożyczki online od chwilówek są korzystniejsze ze względu na dłuższy okres spłaty, tym samym dobranie wysokości miesięcznej raty, którą łatwiej jest spłacać otrzymaną pożyczkę. Podobnie jak chwilówki pożyczki online to również minimum formalności, szybka weryfikacja i przelew na konto.

Koszty Pożyczki online

Jak i w przypadku chwilówki, kierowanie się się wyłącznie RRSO jest złudne i nie pomoże w ocenie wysokości pożyczki online. Aby przekonać się, która pożyczka jest korzystniejsza, zwracajmy uwagę na całkowitą kwotę do zapłaty, oprocentowanie stałe i całkowity koszt pożyczki, w której zawiera się prowizja, odsetki, opłata przygotowawcza. Kwota jaką pożyczamy jest z reguły znacznie większa do spłaty, niż w przypadku chwilówki.

Pamiętaj, aby zawsze zwrócić uwagę na konsekwencję nieterminowej spłaty zobowiązania jeszcze przed zawarciem umowy.

Jak obniżyć koszty pożyczki online

Przede wszystkim jeżeli dysponujemy wolnymi środkami, możemy spłacić pożyczkę wcześniej. W każdym momencie mamy do tego prawo (Dz.U.2019.0.1083 t.j. – Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim). Ustawa o kredycie konsumenckim rozdz. 4 mówi:

Art. 48. Możliwość spłaty kredytu przed terminem
  1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
  2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.
Art. 49. Obniżenie kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty
  1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
  2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 50. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem
  1. Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu.
  2. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1 % spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok.
  3. W przypadku gdy okres, o którym mowa w ust. 2, nie przekracza jednego roku, prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 0,5 % spłacanej części kwoty kredytu.
  4. Prowizja, o której mowa w ust. 1–3, nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy, a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą.

Oznacza to, iż w przypadku stałej stopy oprocentowania, z tytułu wcześniejszej spłaty, pożyczkodawca może naliczyć prowizję do maksymalnej wysokości 1% spłaconej wcześniej kwoty (jeżeli termin spłaty, który wynikaja z umowy jest dłuższy niż 1 rok lub 0,5% w przypadku kiedy jest krótszy).